Spaans vastgoed is vast goed

Steeds meer mensen kopen een Spaanse woning om er heerlijk te kunnen genieten van het warme en milde klimaat. En dat zonder zich vooraf druk te hoeven maken waar ze naar toe zullen gaan en of er nog wel plaats zal zijn. Bovendien willen velen zelf bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang zij in Spanje willen verblijven. Meestal bij voorkeur aan de Costa Blanca of Costa del Sol.

Daarnaast is er een steeds groter wordende groep mensen, die besluit om hun geboorteland vaarwel te zeggen om zich vervolgens permanent in Spanje te vestigen.

Ook financieel gezien is er een behoorlijk rendement te halen uit het Spaanse onroerend goed. Daarom raakt dit land steeds meer in trek bij zowel grote als kleinere investeerders.

Kernwoorden

Voor u spelen deze kernwoorden vast vaak door uw gedachten:

Topinvestering, toprendement, opbrengsten, nettowinst, inkomsten, kwantumkorting, huuropbrengsten, prima rendement, nieuwbouw project, doorverkoop en winst uit verkoop. Alsook projectontwikkelaar, doorverkopen, bestemmingsplannen, betrouwbare bouwer, waardestijging, duurzaam vastgoed, bouwgarantie, bankgarantie en waardevaste belegging.

Wilt u ook een vakantiehuis in Spanje kopen met een zwembad daarbij? Verwonder u over ons rijkelijke aanbod van nieuwe woningen aan en rond de mooiste kusten van Spanje via www.uwcasa.be.

Belegging in projecten

Regelmatig komt het voor, dat projectontwikkelaars een klein steuntje in de rug kunnen gebruiken om de realisatie van een project op te starten. Hierbij verlangen zij dan een relatief kleine investering met een looptijd van bijvoorbeeld één jaar, waarvoor ze vooraf schriftelijk een zeer goed rendement met  u vastleggen.

Voor u kan deze investering bijvoorbeeld gebruikt worden voor de aankoop van de benodigde bouwgrond of voor het bouwrijp maken van de percelen. Het betreft meestal het gedeelte, dat de projectontwikkelaar net niet via de bank kan financieren. En wat later door de bank wordt overgenomen, vanwege de waardestijging van het project en derhalve de extra zekerheid voor de bank.

Projecten

Daarnaast zijn er projectontwikkelaars, die hun project samen met een investeerder willen realiseren. Zij hebben hiervoor al alles onderzocht en weten derhalve wat de mogelijkheden zijn. Omdat de bouwkosten en de verwachte opbrengsten bekend zijn, kunnen zij in de meeste gevallen een compleet investeringsplan overleggen. Daardoor kunt u vooraf inschatten wat het uiteindelijke rendement uit uw investering zal zijn. Over het algemeen zijn de looptijden van dergelijke investeringen wat langer.

Verwonder u over ons enorme aanbod aan en rondom de mooiste kusten van Spanje met veel nieuwe woningen via www.uwcasa.nl.

Projectontwikkeling

U kunnen wij ook van dienst zijn bij de ontwikkeling van grotere projecten. Als u voornemens bent om te investeren in een nieuw te ontwikkelen project, urbanisatie of de aankoop van percelen voor de bouw van individuele villa’s. Dan verzorgen wij, i.s.m. gespecialiseerde collega’s binnen ons netwerk, de gehele begeleiding hiervan.

Beschikbaarheid

Allereerst wordt de gewenste locatie en de beschikbaarheid van de benodigde grondstukken met u besproken. Daarna wordt onderzocht of de geldende bestemmingsplannen overeenkomen met de bebouwing die u voor ogen had. Vervolgens wordt er, in overleg met een architect en mogelijke bouwer, een project gemaakt en ingediend ter verkrijging van de nodige vergunningen. Wanneer de vergunningen verstrekt zijn, kan er begonnen worden met de realisatie van het project.

Hoewel dit hierboven in een notendop beschreven wordt, betreft het hier uiteraard een complexer traject. Daarbij wordt er voor langere tijd een samenwerking aangegaan tussen diverse partijen. Dezen vormen de schakels om gezamenlijk tot het uiteindelijke resultaat te komen. Een wederzijds vertrouwen is hierbij essentieel, zodat wij vooraf een intentieverklaring opstellen..

Welke uitgewerkte of nieuwe projecten hebben nu uw belangstelling?

Verwonder u over ons zeer gevarieerde aanbod van nieuwe woningen aan en rondom de Costa Blanca en Costa del Sol via www.uwcasa.be.

Rendement bij verkoop

Het komt dus steeds vaker voor dat mensen plannen maken om zich permanent in Spanje te gaan vestigen. In voorkomende gevallen adviseren wij om tijdig te informeren naar de mogelijkheden tot de aankoop van een woning binnen een nieuwbouwproject.

Zoals u weet, worden de meeste woningen en appartementen in Spanje vanaf tekening verkocht. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten. Als koper betaalt u een goede prijs en de bouwer ontvangt uit de aanbetalingen een goed startkapitaal waarmee hij de bouw kan aanvangen. Zodra de bouw begint, worden de prijzen verhoogd en naarmate de bouw vordert zullen deze verder oplopen.

Vroeg instappan

Als u dus vroeg in een project ‘instapt’, bij doorverkoop van het koopcontract of na voltooiing van uw woning is een zeer goede winst te behalen. U kunt immers altijd onder de marktwaarde of de prijs die de bouwer hanteert verkopen om toch nog een flinke marge te behouden. Ook wanneer u rekening houdt met renteverlies op uw investering krijgt u hiermee een prima rendement.

Spaans vastgoed is vast goed

U koopt uw Spaanse woning uiteraard niet om vervolgens weer direct te verkopen. Maar er zijn een aantal voordelen om toch alvast een woning in Spanje aan te kopen. Wat zijn de specifieke voordelen?

Uw eerste voordeel

De bouwtijd (=wachttijd) van een nieuwbouwwoning bedraagt ca. 1 tot 1,5 jaar. Gedurende deze periode kunt u nog niet in Spanje wonen want u moet immers nog werken. U profiteert echter wel van een lagere aankoopprijs als u alleen al de jaarlijkse prijsstijgingen bekijkt;

Uw tweede voordeel

Als u vroegtijdig een Spaanse woning aankoopt, profiteert u van de prijsstijgingen. Wanneer u vervolgens na afronding van uw werkzaamheden, deze verkoopt. Dan wordt het kapitaal, dat u in eerste instantie had gereserveerd voor uw Spaanse woning, vermeerderd met de winst uit de verkoop. En waardoor u een duurdere en derhalve vaak grotere woning of een woning op een betere locatie kunt aankopen.

Het bovenstaande principe geldt natuurlijk ook als u meerdere woningen of appartementen binnen een project wilt aankopen. Er dient dan echter wel met de projectontwikkelaar overlegd te worden wat de mogelijkheden en afspraken zijn m.b.t. de verkoop. Over het algemeen kunt u, nadat u de overeengekomen aanbetaling heeft voldaan, de koopovereenkomst doorverkopen.

Hierbij is het gebruik van borden, platen of andere visuele uitingen binnen het project meestal niet toegestaan. Dit om concurrentie voor de projectontwikkelaar te voorkomen (uw prijzen liggen immers lager dan die van de ontwikkelaar).

Welke woning(en) wilt u nu verkopen?

En, na uw aankoop?

Ook nu uw aankoop zitten we graag met u aan tafel om u verder te helpen met het settelen van uzelf, uw woning, de inrichting en de omgeving.

Misschien heeft u vragen over Spaanse fiscale verplichtingen, verzekeringen en alles wat er bij komt kijken?

Zoekt u nog een betrouwbaar adres voor:

  • Aansluiten TV-WIFI,
  • Alarm systeem,
  • Beheer en onderhoud,
  • Brievenbus legen,
  • Meubels,
  • Renovaties,
  • Technische zaken,
  • Verhuren woning?

Wij beschikken over veel passende connecties om u verder op weg te helpen. Wilt u van deze service gebruik maken? Zoek dan binnenkort even contact met ons kantoor.

Dit alles is op maat gesneden zodat het past bij uw woning en uw wensen. Wij bieden u een zeer compleet pakket aan, zodat u zich daarover geen zorgen hoeft te maken.

Verwonder u over ons rijkelijke aanbod van duizenden bestaande en nieuwe woningen in en rondom de mooiste kusten van Spanje via www.uwcasa.be en/of via www.uwcasa.nl.